Hlavní partner akce


Hasičský záchranný sbor ČR

Hlavní mediální partner akce


Česká televizeHASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

SOBOTA 2. ČERVNA 2018
22:00 HODIN
RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ
JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Uzávěrka přihlášek je 18. 3. 2018

Ubytování a strava bude zajištěna ZDARMA organizátorem.
Doprava do Prahy je v režii přihlašujícího účastníka.

Přihláška do užšího výběru

Orientační harmonogram akce:

Pátek 1. 6. 2018

  • odpoledne - nájezd družstev
  • večer - generální zkouška

Sobota 2. 6. 2018

  • přes den - doprovodný program - bude upřesněno
  • večer - vlastní akce

Neděle 3. 6. 2018

  • po snídani - odjezd domů

Vyplňujte prosím formulář velice pečlivě a berte na vědomí, že všechny vyplněné údaje a informace budou podrobeny kontrole. Pokud budou shledány nějaké nesrovnalosti, není bohužel v našich silách provádět opravy, což znamená, že žadatel bude posunut na konec pořadí všech žadatelů.

Uveďte prosím základní informace o družstvu, které má zájem o účast na výše popsané akci a berte zároveň v úvahu, že Váš zájem neznamená automatickou a předem zaručenou účast na akci.

Z pochopitelných důvodů dojde k finálnímu výběru družstev z celé České republiky, přičemž důraz bude kladen především na zachování plošného pokrytí území jednotkami PO.

O dalších krocích v rámci zpracování Vaší přihlášky budete nadále informováni.

Početní stav družstva je nutno dodržet takto:

  • Velitel (vedoucí)
  • 4 členové
Účastníci
Kraj
Okres
Obec
Velitel/vedoucí družstva
Jméno
Příjmení
Datum narození
Mobilní telefon
E-mail

Bude potřeba pro přihlášení do NEVEŘEJNÉ SEKCE.
Vytvořte své budoucí heslo

Bude potřeba pro přihlášení do NEVEŘEJNÉ SEKCE.
Seznam členů družstva
1. Jméno a příjmení
2. Jméno a příjmení
3. Jméno a příjmení
4. Jméno a příjmení

Ať již na zmíněnou akci pojedou členové spolku, nebo členové výjezdové jednotky, s největší pravděpodobností (zcela určitě v 98%) budou k dopravě na místo akce a k realizaci akce samotné používat techniku a majetek obce, tedy svého zřizovatele. Z těchto důvodů bude tedy požadován souhlas statutárního zástupce obce (zřizovatele) s použitím majetku obce na akci. Pro zbylá 2% pak bude stačit souhlas statutárního zástupce spolku.

Informace o statutárním zástupci
Název obce / spolku
Jméno
Příjmení
Mobilní telefon
E-mail

Informace o technice

Z organizačních důvodů by bylo vhodné zúčastnit se vozidlem hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Je patrné, že ne všichni zájemci o účast na akci takovým vozidlem disponují a proto prosím uveďte informace o Vašem dopravním prostředku.

Vozidlo
Tovární značka
Typové označení
Celková hmotnost
Přívěs
Ano Ne

Povinné vybavení družstva věcnými prostředky požární ochrany.

Z organizačních důvodů je velice důležité a pro účast na akci pak zcela zásadní, aby každé účastnící se družstvo bylo vybaveno níže uvedenými prostředky požární ochrany. Proto je nutné vyplnit pečlivě a pravdivě všechny příslušné typy prostředků a ručit nadále za to, že družstvo s nimi beze zbytku a bez výjimek dorazí na akci.

Materiál družstva pro provedení fontány
Požární stříkačka PS 12 (nebo obdobných parametrů) + ! Plná nádrž paliva !
Ano Ne
6x hadice B 20 m
Ano Ne
3x hadice B 5 m
Ano Ne
2x proudnice B (plný proud) -- !!!! s našroubovanou hubicí - koncovkou – průměr výtokové díry 22 mm !!!!
Ano Ne
1x rozdělovač
Ano Ne
2x přechod B/C
Ano Ne
10 metrů sacích požárních hadic (savic)
Ano Ne
1x sací koš
Ano Ne
1x lanko k sacímu koši
Ano Ne
2x klíč B/C
Ano Ne
1x kapesní analogová radiostanice s celostátním součinnostním kmitočtem „I“ pro velitele družstva
Ano Ne
1x náhradní zdroj do radiostanice
Ano Ne
2x záchranná vesta – pro práci se savicemi
Ano Ne
1x záchranné lano – plovoucí – délka min 20m
Ano Ne
Plachta 2x2 metry – ochrana věcí před deštěm
Ano Ne
Tablet s OS Android min. verze 4 + dobíječ
!!! Nutná výdrž akumulátoru min. 1 hod. !!!
Ano Ne


Ustrojení každého hasiče pro provedení fontány
Zásahový oděv – kompletní – kalhoty + kabát (může být i jednovrstvý)
Ano Ne
Zásahové rukavice
Ano Ne
Zásahová přilba
Ano Ne
Zásahová obuv
Ano Ne
Svítilna
Ano Ne


Jednotná ústroj pro pohyb ve stanovém městečku
Pracovní stejnokroj II. !!! čistý !!!
Ano Ne
Čepice k PS II. s nápisem HASIČI v barvě neon
Ano Ne
Tmavá obuv
Ano Ne
Triko šedé
Ano Ne
Samozřejmostí
hygienické potřeby a spacák

Odesláním této Přihlášky do užšího výběru akce Fontána Praha 2018 berete na vědomí důležitost a správnost všech uvedených údajů o Vašem družstvu a vybavení a jste připraveni splnit všechny podmínky účasti, která nicméně není a nemůže být touto Přihláškou do užšího výběru automaticky zaručena.

Souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami.
Informace o účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zapsaného spolku Hasičské fontány, z. s. pro účely pořádání hasičských fontán až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.