Hlavní partner akce


Hasičský záchranný sbor ČR

Generální mediální partner akce


Česká televize

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

SOBOTA 2. ČERVNA 2018

RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ

JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Certifikát o vytvoření světového rekordu

Certifikát naleznete v přiloženém pdf souboru.

   

PODĚKOVÁNÍ SENÁTU ZA REALIZACI HASIČSKÉ FONTÁNY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch dnes osobně poděkoval všem organizátorům a realizátorům Hasičské fontány Praha 2018. Na půdě Senátu si děkovný list spolu s certifikátem o vytvoření světového rekordu převzali všichni, kteří se zasloužili o organizaci fontány, a zástupci jednotlivých sborů dobrovolných hasičů, které v sobotu 2. června 2018 na Rašínově a Hořejším nábřeží, Palackého i Jiráskově mostě vytvořily největší vodní a světelnou show, jakou kdy Praha viděla.

Na obou březích Vltavy stálo 1055 hasičů, nataženo bylo přes 7 kilometrů hadic a 2 kilometry elektrických a ovládacích kabelů. Světelný park, který se běžně používá na hudebních podiích, čítal více než 102 inteligentních světel. 207 proudnicemi proteklo více než 3 miliony litrů vody.

V rámci slavnostního dopoledne v Senátu byl poprvé promítnut také dokument České televize o této velkolepé akci, který ji mapuje jak během půlročních příprav, tak v době vlastního provedení. Hasičům za realizaci fontány a nevšední příspěvek k oslavám sta let samostatného československého státu poděkoval kromě předsedy Senátu Milana Štěcha také, v zastoupení generálního ředitele HZS ČR, jeho náměstek plk. František Vavera a hlavní propagátor Hasičské fontány senátor Jiří Vosecký.

Všichni se jednomyslně shodli na tom, že přípravy byly sice velmi náročné a místy i bolestné, ale výsledek byl naprosto velkolepý a obyvatelé i návštěvníci Prahy si ho budou dlouho pamatovat.

Více informací naleznete odkazech:
http://www.hzscr.cz/fotogalerie/slavnostni-podekovani-senatu-za-realizaci-hasicske-fontany.aspx
https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=23111


PODĚKOVÁNÍ

Spolek Hasičské Fontány srdečně děkujeme všem partnerům a podporovatelům, bez kterých by nebylo možné zrealizovat unikátní akci Hasičská Fontána Praha 2018, která se stala velkolepou oslavou 100 let československé státnosti, oslavou českých hasičů a zároveň světovým rekordem !!!

Děkujeme všem krajům, které do Prahy vyslaly své hasičské sbory a přispěly tak k úspěchu celého projektu.

Děkujeme Libereckému kraji za to, že jako kraj, kde fenomén hasičských fontán před desetiletími vznikl, podpořil akci tak významnými finančními prostředky.

Rovněž děkujeme Ústeckému kraji za významnou finanční podporu, která přispěla k úspěchu celé akce.


PODĚKOVÁNÍ VŠEM HASIČŮM

Poděkování vyjadřuje také senátor za Českolipsko Jiří Vosecký a jeho asistent Petr Hejma.

Vážení a milí kolegové hasiči,
plni nepopsatelných dojmů, pýchy, národní a hasičské hrdosti a dojetí, vám chceme s odstupem několika hodin od Hasičské fontány Praha 2018 poděkovat a složit maximální poklonu za váš heroický výkon, kterým jste se zapsali do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.
Když Jiří Havner, hasič ze Skalice u České Lípy a otec myšlenky uspořádat hasičskou fontánu právě na Vltavě přišel s tímto nápadem, setkal se na jedné straně s velikým nadšením a podporou, na straně druhé pak musel spolu se svými kolegy z organizačního týmu čelit celé řadě situací a momentů, které naopak spíše nahrávaly pochybovačům. Dohody, které platily rok, najednou platnosti pozbývaly, věci, které se zdály jako jasné, se ztrácely v mlhách nejistoty, ale tím, co platilo vždy a za všech okolností, byla neuvěřitelná podpora, zájem a připravenost právě vás hasičů, která náš organizační tým naplňovala jistotou, že se vše nakonec v dobré obrátí a že sobota 2. června 2018 bude v české hasičské historii přelomovým dnem.
Dnem, kdy se více než 1.000 hasičů, bez ohledu na to, jestli jsou dobrovolní, jestli jsou organizováni v té, či které hasičské jednotě, či sdružení, jestli jsou profesionální, jsou z Čech, Moravy, nebo Slezska, postaví jako jeden obrovský a nepřehlédnutelný šik na břehu nejsymboličtější řeky Vltavy, té řeky, která před několika lety přinesla hlavnímu městu, a nejen jemu, dny zkázy v podobě drastické záplavy, při které právě zde hasiči zachraňovali životy a majetky svých spoluobčanů. V sobotu jste všichni jako jeden muž opět stanuli na vltavském nábřeží, ovšem při zcela jiné příležitosti a my věříme, že jste byli jako my pyšní na název svého hasičského sboru, který hrdě nosíte na zádech.
Skládáme vám hold za to, s jakou odpovědností a zároveň, promiňte, „chlapskou“ radostí a jiskřením v očích jste příkladně a bez sebemenšího problému, či omezení Pražanů a návštěvníků hlavního města, dovezli svá čerpadla, hadice a proudnice na Rašínovo a Hořejší nábřeží, abyste je během několika desítek minut připravili na jejich největší historický a monumentální výkon.
Věřte, že bylo úchvatné sledovat to červené hasičské mravenčení na obou březích a také na obou mostech a věřte prosím, že bylo o to úchvatnější být svědky vaší generální zkoušky, kdy bylo již od prvních taktů a pohybů proudnic nadevše jasné, že tato událost se prostě zdaří !
Děkujeme vám za to, s jakou disciplinovaností a opatrností jste se pohybovali nejen na samotných náplavkách, ale také při pěších přesunech centrem Prahy, za jejichž zvládnutí vás obdivujeme, neboť jste během dvou dnů museli absolvovat neuvěřitelné kvantum kilometrů.
A co říci k samotné sobotě 2. června 2018, kdy jste se ve 22.00 hodin za podpory nádherného osvětlení a ozvučení najednou stali hudebníky, tanečníky a ve své podstatě umělci zároveň?
Nejsou slova, která by ten nádherný zážitek, jenž jste na Vltavě doslova vykouzlili, popsala lépe než desítky tisíc shlédnutí na veřejných informačních sítích, tisíce povzbuzujících a děkovných vzkazů a blahopřání, která k vám doléhala doslova ze všech koutů České republiky.
Vy všichni jste svým obrovským dílem přispěli k tomu, že slovo HASIČ není pouze slovem a označením profese, ale je symbolem člověka, který jeden den hasí rozsáhlý lesní požár, snáší nemocnou babičku z osmého patra domu do sanitky, o hodinu později již jako jeden z prvních pomáhá při dopravní nehodě a druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou, pohladí své děti po vlasech a odjede do hlavního města své České republiky, aby vzal do ruky proudnici, postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost pravděpodobně vidí poprvé a naposledy, a spolu s ním se poklonil 100 letům československé státnosti.

Vy jste to dokázali a jste tak od soboty 2. června 2018 součástí historie.

Přejeme vám, abyste ve své hasičské práci a poslání zažívali co nejméně těch „ostrých“ zásahů a naopak co nejvíce takto pozitivních a příjemných okamžiků s ostatní kamarády hasiči.

S poděkováním a úctou,
senátor za Českolipsko Jiří Vosecký, Jiří Havner, Boleslav Lang a David Sobotka za zapsaný spolek Hasičské Fontány
a generální partner Hasičské fontány Praha 2018, Generální ředitelství HZS ČR


SOBOTA 2. ČERVNA 2018

22:00 HODIN

RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ

JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA


Více než 1.000 hasičů ze všech krajů České republiky zamíří do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě... Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedme do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku.

"Hasiči - Páni živlů"

Hasiči se po staletí utkávají s dvěma nejvýznamnějšími přírodními živly, ohněm a vodou. Vltava se v sobotu 2. června 2018 přesně ve 22.00 hodin stane místem, kde hasiči společně, bez ohledu na to, jestli jsou to hasiči dobrovolní, profesionální, z Čech, Moravy, nebo Slezska, ovládnou pod taktovkou dirigenta gigantické množství vody a vytvoří unikátní umělecké dílo.

Oslavte spolu s nimi a dalšími přáteli významné výročí české státnosti, prožijte slavnostní den plný akce, zábavy a odneste si zprávu o tom, že Česká republika je díky svým hasičům v těch nejlepších rukou.

Podstatou akce je uspořádání „živé“ vodní fontány tvořené věcnými prostředky požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice), jejíž jednotlivé kompaktní vodní proudy budou obsluhovat uniformovaní hasiči v duchu hudební choreografie za podpory světelných efektů.

V roce 2018 budou probíhat po celé republice oslavy na téma 100 let státnosti a této příležitosti bychom chtěli využít pro uspořádání hasičské akce republikového významu, kdy cílem akce Hasičská fontána Praha 2018 je propagace práce hasičstva České republiky tak trochu jinak. Každý hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní prací naplňuje motto: Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě ku cti. Prestiž hasičů je občanskou veřejností vnímána jako velmi vysoká. Účast jednotlivých hasičských družstev na akci Hasičská fontána Praha 2018 bude organizována rovnoměrným výběrem ze všech okresů České republiky. K zajištění celé akce je dle předběžného scénáře zapotřebí vyslat cca 200 družstev. V Praze budou tedy zastoupeny a propagovány kraje a okresy celé České republiky, přičemž významnou finanční podporu přislíbil Ústecký kraj a také i Liberecký kraj, tedy kraje, na jejichž pomezí Hasičské fontány jako fenomén před desetiletími vznikly a kde postupně získávaly na své slávě a propracovanosti. Právě odsud nápad vytvoření Hasičské fontány Praha 2018 vzešel a zde vzniká celá koncepce tohoto náročného a unikátního projektu, který nemá ve světovém měřítku obdoby.


Tisková zpráva

v Praze dne 30. května 2018

Přípravy na Hasičskou fontánu Praha 2018 vrcholí
Již tuto sobotu 2. června 2018 se od 22:00 hodin v centru Prahy na řece Vltavě uskuteční největší hasičská vodní fontána na světě. Cílem celé akce je oslava sta let české státnosti hasiči České republiky a představení jejich práce netradičním způsobem.

Celou zprávu naleznete v přiloženém pdf souboru.

           

Tisková zpráva

v Praze dne 23. května 2018

Přípravy na Hasičskou fontánu Praha jdou do finále, největší zkouška proběhne již tuto sobotu ve Sloupu.
Hasiči, kteří se v sobotu 2. června 2018 budou aktivně účastnit Hasičské fontány Praha, již finišují se svými nácviky. Všech 210 hasičských družstev ze 77 okresů České republiky obdrželo speciální software pro tablety vyvinutý Českou televizí, kde budou přesně znázorněny pohyby jednotlivých proudnic. Na dříve pořádaných hasičských fontánách malého rozsahu bylo možné řídit se pokyny dirigenta. Charakter Hasičské fontány Praha, která bude stříkána hasiči z obou stran náplavek i z pontonů uprostřed Vltavy, něco takového neumožňuje, protože se hasiči vzájemně neuvidí.

Celou zprávu naleznete v přiloženém pdf souboru.

   

Tisková zpráva

v Praze dne 18. května 2018

Hasičská fontána Praha 2018 – největší vodní světelná show jakou kdy Praha zažila
Již za tři týdny se do Prahy sjede více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedme do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku.
Akce proběhne v sobotu 2. června 2018 od 22,00 hodin na Rašínově a Hořejším nábřeží mezi Jiráskovým a Palackého mostem.

Celou zprávu naleznete v přiloženém pdf souboru.

   

Záštity

Asociace krajů ČR

Hejtman Ústeckého kraje

Hejtman Libereckého kraje

Ministr vnitra - Milan ChovanecPrezident PČR

Předseda senátu Milan Štěch

Starosta Prahy 5
Ing. Pavel Richter